fbpx

Persondatapolitik for ansøgere

Persondatapolitik for ansøgere 

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data er:
Bar’sushi Danmark Aps
CVR: 3423 0773
Gråbrødre Plads 3, 1.
5000 Odense C
info@barsushi.dk

Bar’sushi Danmark Aps (herefter “bar’sushi”) er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, og vi tilstræber, at du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne Persondatapolitik og gældende lovgivning.

Personoplysningstyper og brug heraf

Når du søger job hos bar’sushi, behandler vi de oplysninger, du har givet os i forbindelse med din ansøgning. Det vil typisk dreje sig om identitets- og kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og email-adresse), oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

For nogle jobs stilles særlige krav; eksempelvis krav om kørekort. I så fald behandler vi også disse oplysninger, inklusiv resultatet af din persontypetest.

Bar’sushi bruger dine oplysninger til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekruttering.

Videregivelse af oplysninger

Vi kan, i visse tilfælde, videregive de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: (i) leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (f.eks. virksomheder, som leverer eller bistår os med drift af de it-systemer, vi anvender); (ii)vores forskellige restauranter, som kunne være interesserede i dine arbejdsmæssige evner, eller (iii) hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at gennemføre rekrutteringsforløbet.

Hvordan beskytter vi dine data og personoplysninger?

Vi benytter sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion. Og mod at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til dine oplysninger. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100% sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er helt beskyttet mod nogen, som vil lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Opdatering, sletning eller rettelse af dine data

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig hos bar’sushi, kan du rette henvendelse til os på info@barsushi.dk

Efter persondataloven har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk. Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside.

Hvor længe opbevares dine oplysninger?

Hvis du bliver ansat i bar’sushi, gemmer vi dine oplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik for medarbejdere.
For personer, der ikke tilbydes ansættelse gemmer vi dine oplysninger i 12 måneder, hvorefter vi sletter dem. Medmindre vi kontakter dig for at få lov at beholde oplysningerne i en længere periode.

Ændringer

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik. bar’sushi forbeholder sig derfor ret til at opdatere eller ændre denne politik. Den seneste politik vil altid forefindes på hjemmesiden.

Du kan søge job her – og hvis du vil læse mere om persondateforordningen, eller GDPR, så kan du læse mere ved at følge dette link

Køb gavekort