Persondatapolitik for ansøgere

1 Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Bar’sushi Danmark Aps
CVR: 3423 0773
Gråbrødre Plads 3, 1.
5000 Odense C
info@barsushi.dk
Telefon 6013 8180

Bar’sushi Danmark Aps (herefter “bar’sushi”) er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, og vi tilstræber, at du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne Persondatapolitik og gældende lovgivning.

 

2 Personoplysningstyper og brug heraf

Når du søger job hos Bar’sushi behandler vi de oplysninger, du har givet os i forbindelse med din ansøgning. Det vil typisk dreje sig om identitets- og kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og email-adresse), oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

For nogle jobs stilles særlige krav; eksempelvis krav om kørekort. I så fald behandler vi også disse oplysninger, inklusiv resultatet af din persontypetest.

Bar’sushi bruger dine oplysninger til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekruttering.

 

3 Videregivelse af oplysninger

Vi kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: (i) leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (f.eks. virksomheder som leverer eller bistår os med drift af de it-systemer, vi anvender); (ii)vores forskellige restauranter som kunne være interesseret i dine arbejdsmæssige evner, eller (iii) hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at gennemføre rekrutteringsforløbet.

 

4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi benytter sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion samt mod, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til dine oplysninger. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er helt beskyttet mod nogen, som vil lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

5 Opdatering, sletning eller rettelse af dine oplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig hos Bar’sushi, kan du rette henvendelse til os på info@barsushi.dk eller telefonnummer 60 13 81 80.

Efter persondataloven har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside her.

 

6 Hvor længe opbevares dine oplysninger?

Hvis du bliver ansat i Bar’sushi, gemmer vi dine oplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik for medarbejdere.
For personer, der ikke tilbydes ansættelse gemmer vi dine oplysninger i 12 måneder, hvorefter vi sletter dem. Vi kan dog – inden udløbet af denne 12 måneders periode – kontakte dig og bede om dit samtykke til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

 

7 Ændringer

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og Bar’sushi forbeholder sig derfor ret til at opdatere eller ændre denne politik. Den seneste politik vil altid forefindes på hjemmesiden.

// kolding // odense // svendborg // vejle